DEV SRIWARARAK

บรรยายเรื่อง การสร้างเว็บ และทำ SEO สำหรับการทำธุรกิจ ขอนแก่น

ขอขอบคุณอาจารย์ทัศนีย์ ที่ได้ให้เกียรติเชิญไปบรรยายเรื่อง การสร้างเว็บ และทำ SEO สำหรับการทำธุรกิจ ณ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับเขียนโปรแกรม ขอนแก่น

devsriwararak อบรมเรื่องการทำเว็บและ seo เพื่อธุรกิจ

ได้บรรยายเรื่อง การสร้างเว็บ และทำ SEO สำหรับการทำธุรกิจในหัวข้อต่อไปนี้

  1. สร้าง sub.domain ของตัวเอง

  2. ติดตั้ง WordPress ลงsub.domain

  3. ติดตั้งเครื่องมือสำหรับทำเว็บและ seo ขอนแก่น

  4. จัดการสร้างหน้าแรก

  5. SEO คืออะไรทำไมทุกธุรกิจต้องทำ ?
  6. วิเคราะห์คำค้นหา

7. วิเคราะห์คู่แข่ง

8. วางแผนโครงสร้าง Website

9. ปรับแต่งเว็บให้เป็นมิตรกับ SEO

10. วางแผนการทำคอนเทนต์/ บทความ SEO

11. Report SEO

การสร้างเว็บ และทำ SEO สำหรับการทำธุรกิจ รับเขียนโปรแกรม

สรุป

น้องนักศึกษาได้ลองสร้างเว็บไชต์ด้วยตัวเอง และได้ปรับแต่งหน้าเว็บไวต์ รวมถึงเข้าใจหลักการทำงานและความสำคัญของการทำ seo ขอนแก่น